You are currently viewing Sử dụng Bitly để rút gọn URL trong MC

Sử dụng Bitly để rút gọn URL trong MC

Nói về Social media marketing là nói về cách làm sao bạn có thể kết nối, thu hút, gây ấn tượng đến khách hàng của bạn thông qua sản phẩm hay dịch vụ. Khi bạn muốn tăng traffic ở những bài đăng thì nội dung hay vẫn là chưa đủ, người dùng không click vào post thì công sức coi như đổ xuống sông xuống bể. Mọi thứ từ tiêu đề, hình ảnh đại diện, đến cả đường dẫn URL cũng cần phải hoàn hảo và được tối ưu hóa!
Bạn có biết rằng: Khách hàng KHÔNG hề thích click vào đường link dài dòng và rối rắm? Nó cũng tốn rất nhiều chỗ trong Email và SMS!
Nói tóm lại: Đường link dài chẳng được gì hết ngoài nhìn chướng mắt hơn, đặc biệt là trong Social media marketing.
Ở bài này Gâu Đần sẽ giúp các bạn cách rút gọn link thông qua dịch vụ của Bitly.

Longer URLs are nothing but an eyesore!

Step 1: đăng ký tài khoản tại Bitly

Dĩ nhiên rồi, bạn muốn xài Bitly thì phải vào đăng ký chứ. Yên tâm, tài khoản free thì được rút gọn 100 links/ tháng. Tha hồ xài thử.
Để muốn dùng Bitly trên Marketing Cloud một cách tự động thì… hì hì các bạn cũng đoán được đó, Đần sẽ dùng API của họ.

Step 2: lấy access token từ Bitly

Bước này có chút xíu thôi, nên Đần làm luôn cho mấy bạn xem.
Login/ Settings / Developer Settings/ API / Nhập password/ Generate token

Copy token đó nhé.
Lưu ý: là access token của Bitly không có thời gian hết hạn nên cứ dùng thoải mái, nhưng nếu bạn tạo một token mới thì token cũ sẽ invalid.

Step 3: viết code gọi API và lấy shortened link

Như bước 1 đã nói rồi đó, mình sẽ dùng API nói trên.

Viết bằng SSJS:

<script runat="server">
Platform.Load("Core", "1.1.1");
var your_url = 'https://gaudan.net/';
var accesstoken = 'YOUR BITLY Access Token goes here'; // bitly access token
var url = 'https://api-ssl.bitly.com/v4/shorten' // bitly endpoint
var payload = {
  "domain": "bit.ly",
  "long_url": your_url
} ;
var req = new Script.Util.HttpRequest(url);
req.emptyContentHandling = 0;
req.retries = 2;
req.continueOnError = true;
req.contentType = 'application/json';
req.method = "POST";
var auth = 'Bearer ' + accesstoken;
req.setHeader("Authorization", auth); 
req.postData = Stringify(payload); 
var resp = req.send();
var resultJSON = Platform.Function.ParseJSON(String(resp.content));
var shorten_url = resultJSON.link;
// Write(shorten_url);  // Gau Dan debug
</script>
Hi there, please go to this link to have more information: <a href="<ctrl:var name=shorten_url />"><ctrl:var name=shorten_url /></a>


Viết bằng AMPscript:

%%[
  var @callstatus, @response
  set @your_url = 'https://gaudan.net/'
  set @accesstoken = 'YOUR BITLY Access Token goes here'
  set @endpoint = 'https://api-ssl.bitly.com/v4/shorten'
  set @payload = Concat('{ "domain": "bit.ly", "long_url": "', @your_url, '"}')
  set @contentType = 'application/json'
  set @header_name = 'Authorization'
  set @header_value = Concat('Bearer ', @accesstoken)
  HTTPPost2(@endpoint, @contentType, @payload, True, @response, @callstatus, @header_name, @header_value)
  /* %%{={{ }}=}%% escape OMM delimiters, do not delete this comment */
]%%
{{.datasource response type=variable source=@response}}
  {{.data}}
   {"target":"@response"}
  {{/data}}
%%[
var @link
set @link = TreatAsContent('%%{={{ }}=}%%{{link}}')
]%%
{{/datasource}}
Hi there, please go to this link to have more information: <a href="%%=v(@link)=%%">%%=v(@link)=%%</a>

Lưu ý : 

 • Ở code này có kết hợp giữa AMPscript và GTL (GTL để parse response JSON), line 11 với 19 là trick để có thể hiển thị trên Cloudpage. Nếu bạn dùng trên Email hay SMS thì ở line 19 xóa đoạn %%{={{ }}=}%% đi là được.
 • Bỏ thẻ <a> tag đi khi dùng trong SMS vì hệ thống tự nhận diện được đâu là URL.
 • Best practice khác Đần muốn nhắc đến là đừng rút gọn hết tất cả các URL trước, mà hãy gửi cái nào thì xử lý cái đó → giảm chi phí link rút gọn.
 • Nếu cùng là 1 URL thì Bitly không tạo link rút gọn mới mà dùng link rút gọn đã có trong tài khoản của bạn.

Output:

Test trên SMS
Test trên email

Thêm thông tin cho bạn biết là:
160 ký tự là số ký tự tối đa trong một SMS, nếu hơn sẽ tính là 2 SMS,…
Vì lẽ đó, nên link rút gọn được sử dụng rất nhiều trong gửi tin nhắn đến cho khách hàng. Cái này Đần thấy dễ hiểu thôi, một nội dung mà tốn đến 2, 3 tin nhắn thì tốn nhiều tiền, rút gọn link vừa đẹp tin nhắn mà tiết kiệm tiền hơn.