Stop hàng loạt Journey trong MC

Bạn có biết một vấn đề sau khi dùng Journey trong Marketing Cloud một thời gian là gì không? Đó chính là có sẽ có nhiều journey không còn dùng…

0 Comments