You are currently viewing Tạo custom dynamic content trên Marketing Cloud

Tạo custom dynamic content trên Marketing Cloud

Bạn đã bao giờ nhận được một email mà nó được thiết kế hoàn toàn dành riêng cho bạn chưa? Không chỉ hiển thị tên bạn, mà nó còn có riêng một phần với nội dung bạn quan tâm hay phiếu giảm giá tương ứng với cấp độ thành viên của bạn chẳng hạn. Trong Marketing Cloud có một thứ gọi là Dynamic Content block trong Content Builder sẽ giúp bạn thực hiện được điều này!

Tuy nhiên trong một số trường hợp, Create rule trong Dynamic Content block này không đủ linh hoạt để thực hiện các điều kiện hiển thị nội dung động vì thế bạn sẽ cần đến một Custom Dynamic Content.

Trong bài này, Gâu Đần sẽ hướng dẫn bạn làm điều này với một trường hợp siêu đơn giản.

It is a great idea to personalize relevant information to targeted customers.

Custom Dynamic Content block

Ta có dữ liệu khách hàng là một mock Data Extension như sau:

CustomerKeySubscription
duc123Gold member
duc234Silver member
duc345Bronze member

Và ứng với mỗi cấp thành viên ta sẽ muốn personalize với nội dung tương ứng.

Tạo 3 html content block cho dynamic content của mình chẳng hạn:

Gold member → Hello, this is a very VIP content for our most loyal customers.

Silver member → Hello, this is an exclusive content for our valued customers.

Bronze member → Hello, this is just a normal content for a regular customer.

Từ mỗi content block này bạn copy cho mình ID của nó nhé, chẳng hạn như của mình thì lần lượt là 376648, 376649, 376650

Từ trong email của bạn, ta tạo một html block như thế này

%%[
    set @Subscription = AttributeValue('Subscription')
    if @Subscription == 'Gold member' then
]%%
%%=ContentBlockbyId(376648)=%%
%%[elseif @Subscription == 'Silver member' then]%%
%%=ContentBlockbyId(376649)=%%
%%[else]%%
%%=ContentBlockbyId(376650)=%%
%%[endif]%%

Và ta sẽ được kết quả khi xem trên preview mode sẽ có content tương ứng với từng cấp độ thành viên.

Conclusion

Vậy là bạn đã biết cách tạo một custom dynamic content rồi đấy.

  • Ưu điểm như Gâu Đần đã nói ở trên, ta có thể dùng linh hoạt hơn bằng cách sử dụng AMPscript so với dùng rule trong một Dynamic Content block bình thường.
  • Nhược điểm thì nhìn vào ta chỉ thấy mỗi được Id, và chẳng biết được Content block này tên gì và đang được lưu ở đâu.

Leave a Reply