You are currently viewing Refresh email trong Journey

Refresh email trong Journey

Đặt vấn đề:

Chắc hẳn marketer nào cũng từng gặp những task như chỉnh sửa thay đổi nội dung email, nhưng bạn có biết một khi Journey hoạt động thì dữ liệu, các trigger trong nó hoạt động khép kín hầu như không tương tác với thay đổi bên ngoài nữa? → Email đã được sửa mới nhưng Journey vẫn gửi email với nội dung/template cũ.

Một chút thông tin Đần xin đưa ra để bạn hiểu thêm:

  • Về mặt kĩ thuật có thể hiểu Journey gồm một tập hợp các trigger. Chẳng hạn trong Journey có thể có trigger chờ, gửi email , cập nhật contact, vân vân..
Như Journey này là tập hợp 6 triggers thuộc các loại khác nhau
  • Khi Journey ở trạng thái running, thì mọi hoạt động bên trong là khép kín (trừ một số trường hợp chẳng hạn như dùng Decision Split có thể so sánh dữ liệu “động” bên ngoài để điều hướng, Đần sẽ đề cập trong một bài khác) → Điều này có nghĩa là: dữ liệu người nhận, dữ liệu nội dung trong email,… thay đổi sau khi Journey đang chạy thì sẽ KHÔNG reflect vào Journey!

Hướng giải quyết:

Ở bài này Gâu Đần sẽ hướng dẫn các bạn các cách sau khi cập nhật email thì email cũng được cập nhật trong Journey:

Solution 1:

Trên Journey đó, bấm vào New Version để tạo phiên bản mới, và activate version này.

Phương án giải quyết này nhanh và đơn giản. Tuy nhiên Đần không recommend cách này. Bởi thực chất khi tạo một phiên bản mới cho Journey thì cũng đồng thời tạo 1 set các triggers mới, trong khi set các triggers cũ vẫn được giữ lại → Hệ thống MC sẽ cồng kềnh.

Solution 2:

  • Vào Journey, chọn email bị ảnh hưởng sau khi mình chỉnh sửa bên ngoài.
  • Chọn Activity Summary
  • Change email, reselect email đó lần nữa.

Bản thân Đần không thích cách này lắm vì rườm rà, thứ hai nữa chỉnh trong UI trong MC đúng là cực hình vì siêu chậm. Nên cách này nên áp dụng với Journey nào có ít email activity thôi.

Solution 3: 

Ta vào Email Studio/ Email/ Interactions/ Triggered Emails Tìm tên Journey và version tương ứng ở Journey Builder Sends

Mục này chỉ chứa trigger send của email, và đây cũng là nơi cần để refresh email trong Journey. Ta chọn trigger send và lần lượt Pause (1) – Publish Changes (2) – Restart (3) Vậy là xong, email của ta đã được cập nhật trong Journey!

Solution 4:

Các asset trong email (chẳng hạn header, body, footer) nên được chia ra là các asset riêng rẽ bên ngoài. Và ghép lại trong email bằng dùng Reference Content block

Reference Content block không bị các vấn đề về cache như đề cập ngay từ đầu bài, nên khi edit các asset riêng lẽ này thì nó sẽ tự động reflect vào email trong Journey mà ta không cần làm gì thêm.

Note:

  • Có thể dùng Dynamic content cùng option “Keep content blocks up-to-date.”  để có thể apply những thay đổi trong các asset bên ngoài vào email. Gâu Đần đã trải nghiệm và có thể nói là… cái này lúc được lúc không LOL. Vì thế nếu assets nào không phải Reference Content block thì tốt nhất nên làm cách 3.
  • %%=ContentBlockbyId()=%% khi xem ở preview có thể render ra phần update mới sau khi sửa asset của email tuy nhiên nó KHÔNG cập nhật email trong Journey/Trigger Send. Vì thế nó không có công dụng cập nhật email trong Journey nhé.

Conclusions:

Muốn chủ động thì dùng cách 3, bị động thì dùng cách 4 là tốt nhất.
Đôi khi vẫn buộc phải dùng cách 1. Như trong SMS content không có option để dùng cách 2, 3, 4

Leave a Reply